Ý nghĩa tinh thần, triết học và tôn giáo của trà đạo

Ý nghĩa tinh thần, triết học và tôn giáo của trà đạo

08:31 23/06/2022 0

Trà đạo có thể khơi dậy cảm hứng về tinh thần hoặc triết học. Những tương phản triết học giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo thể hiện qua trà đạo là sự quảng bá cho lý tưởng tương ứng của từng tôn giáo.

Sách hay: 'Đạo hẹn hò'

Sách hay: 'Đạo hẹn hò'

07:00 13/03/2017 0

Hẹn hò mà cũng có “đạo” nữa sao? Xin thưa, “đạo” ở đây không chỉ một tôn giáo nào hết. “Đạo” trong cuốn sách nổi tiếng này của Ali Binazir có nghĩa là “phương pháp”.