Điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận, khát vọng không xa!

Điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận, khát vọng không xa!

08:12 27/04/2022 0

Bình Thuận là tỉnh ven biển cực Nam Trung bộ có nhiều tiềm năng, trong đó có tiềm năng gió. Hiện nay Bình Thuận đã có nhiều dự án điện gió ngoài khơi được các nhà đầu tư đăng ký triển khai. Khát vọng điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận không còn là điều xa vời nữa.