Sinh viên có nên ra trường sớm ?

Sinh viên có nên ra trường sớm ?

03:00 08/12/2012 0

Quy chế đào tạo tín chỉ cho phép sinh viên (SV) có thể tích lũy đủ khối lượng kiến thức trước thời hạn để tốt nghiệp sớm hơn bình thường. Thế nhưng đây có phải là điều nên làm với tất cả SV ?