Xuân sau cửa An

Xuân sau cửa An

08:18 06/02/2022 0

Xuân về. Lòng đất chuyển. Tết đến. Thuận theo tự nhiên của đất trời nhưng khoảnh khắc giao mùa qua xuân và giao thời giữa năm cũ và năm mới lần này với tôi thay đổi lắm.