Dark Mode đã đến với Chrome OS nhưng chỉ ở kênh Canary  /// Ảnh chụp màn hình Android Police

Dark Mode đến với Chrome OS

14:49 26/10/2020 0

Hệ điều hành Chrome (Chrome OS) cuối cùng cũng đã có Dark Mode (chế độ tối) nhưng cho đến nay nó chỉ được phát hiện trong kênh thử nghiệm Canary.