Google Play hỗ trợ giao diện Dark Mode

Google Play hỗ trợ giao diện Dark Mode

14:34 16/03/2020 0

Cửa hàng ứng dụng Google Play của Android đã hỗ trợ chế độ tối Dark Mode cho hầu hết thiết bị sử dụng hệ điều hành di động của Google, dù là thiết bị cũ.

Gmail là ứng dụng tiếp theo của Google hỗ trợ Dark Mode  /// Ảnh: Android Police

Gmail trên Android 10 đã hỗ trợ Dark Mode

16:45 18/09/2019 0

Với Android 10, Google đã cho phép áp dụng hệ thống giao diện tối (Dark Mode) lên phần lớn các trình đơn và các ứng dụng của hệ thống smartphone. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ứng dụng thiếu tùy chọn giao diện tối, như Chrome hay Gmail.