Facebook Messenger thử nghiệm tính năng Dark Mode

Facebook Messenger thử nghiệm tính năng Dark Mode

15:53 03/01/2019 0

Messenger gần như là một trong những ứng dụng mà chúng ta kiểm tra đầu tiên mỗi ngày, nhưng giao diện rực rỡ với màu xanh, trắng và xám hiện của nó thỉnh thoảng gây khó chịu.