darksiders

Darksider 3 sẽ lỗi hẹn vì... World Cup

Darksider 3 sẽ lỗi hẹn vì... World Cup

0
E3 2018 - triển lãm game lớn nhất được tổ chức thường niên - sẽ vắng mặt hãng phát hành THQ Nordic và các dự án của họ, lý do: cả đội ngũ bận coi đá banh cả rồi!