Giá trị đất đai ở Hòa Liên tăng cao khiến công tác đền bù giải tỏa gặp khó /// Ảnh: Nguyễn Tú

Đà Nẵng: Xáo trộn từ làng quê

1
Đô thị hóa nông thôn tại TP.Đà Nẵng mở ra nhiều cơ hội đổi đời cho nhiều nông dân, nhưng cũng từ đây xuất hiện một số biến đổi trong xã hội có dấu hiệu tiêu cực.