Nhiều khoản nợ xấu đang nằm trong bất động sản /// Đình Sơn

Doanh nghiệp tham gia xử lý nợ xấu

15:15 14/09/2021 0

Số lượng các khoản nợ xấu thời gian qua xử lý không được bao nhiêu, trong khi đó có nhiều khoản nợ xấu đã hàng chục năm vẫn chưa thể bán.