/// Minh họa: DAD

Mét đất rũ bỏ tình thâm...

06:57 01/12/2019 4

Trong vụ tranh chấp đất, bị cáo, cũng là anh trai của người bị hại, thừa nhận toàn bộ hành vi đánh em gái, không đôi co, thậm chí từng quỳ xuống xin lỗi em gái...