Luật Nhà ở 2014 chồng chéo, thậm chí có nhiều bất cập đã khiến hàng trăm dự án bị ách tắc, không thể triển khai /// ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hàng trăm dự án chờ tháo vướng thủ tục

06:07 21/08/2021 0

Hiệp hội, doanh nghiệp, giới chuyên gia cho rằng nhiều quy định trong luật Nhà ở chưa hợp lý, gây ách tắc cho dự án và “đá” nhau với các luật chuyên ngành khác.

Hệ số điều chỉnh giá đất được dùng để tính tiền đền bù, giải phóng mặt bằng  /// Ảnh: Đình Sơn

Hôm nay hệ số điều chỉnh giá đất có hiệu lực

12:26 10/05/2021 3

Ngày 10.5, Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn TP.HCM năm 2021 có hiệu lực thi hành.