Đề nghị thu hồi đất quân đội làm công viên

Đề nghị thu hồi đất quân đội làm công viên

03:05 30/11/2014 1

Ngày 29.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã ra Văn bản số 5304/UBND-KTN gửi Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 thông báo về việc thu hồi khu đất nhà khách Binh đoàn 15 hiện nay (ở số 492 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, diện tích 1.641,5 m2) để làm công viên cây xanh, phục vụ mục đích công cộng theo như đồ án quy hoạch chung xây dựng TP.Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1.6.2014.