Phú Yên: Gặt hái thành quả nhờ đầu tư hạ tầng

Phú Yên: Gặt hái thành quả nhờ đầu tư hạ tầng

16:03 24/11/2021 1

Sau giai đoạn bùng nổ là điểm đến của các đại dự án, tỉnh Phú Yên cần bước tiến mới trong đầu tư hạ tầng để phù hợp với sự phát triển, đồng thời không bị đứt rời toa tàu thu hút đầu tư.