Đau buồn có phải là bệnh?

Đau buồn có phải là bệnh?

0
(TNO) Hiệp hội các bác sĩ tâm thần của Mỹ vừa quyết định xếp sự đau buồn vào một trong những chứng bệnh tâm thần. Quyết định này đã dấy lên nhiều tranh cãi.