Năm loại vũ khí sinh học đáng sợ nhất

Năm loại vũ khí sinh học đáng sợ nhất

0
(TNO) Những cuộc thí nghiệm gây nhiều tranh cãi gần đây và một báo cáo nghiên cứu đăng chi tiết cách tạo ra một phiên bản hoạt động trong không khí của vi rút cúm gia cầm H5N1 đã làm cho một số người lo lắng.