dau thau bat thuong

Những vụ đấu thầu bất thường ở Công ty Điện lực TP.HCM

Những vụ đấu thầu bất thường ở Công ty Điện lực TP.HCM

0
Những sai phạm của vụ đấu thầu điện kế điện tử (ĐKĐT) ở Công ty Điện lực TP.HCM đã được bóc trần. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong vài vụ đấu thầu có nhiều dấu hiệu bất thường khác của Công ty Điện lực TP.HCM.