dau tich vuong trieu tay son

Theo dấu tích vương triều Tây Sơn

Theo dấu tích vương triều Tây Sơn

0
Vương triều Tây Sơn gắn liền với tên tuổi người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, tồn tại ở kinh đô Phú Xuân 15 năm (1786-1801). Những dấu tích để lại không chỉ là mối quan tâm lớn của giới nghiên cứu mà hầu như trong tất cả mọi người.