Chuyến từ thiện cuối năm

Chuyến từ thiện cuối năm

0
Song song với việc xây dựng và phát triển thương hiệu, Công ty cổ phần Dầu tràm Cung Đình luôn chung tay vì sự phát triển có ích cho cộng đồng, thể hiện trách nhiệm công dân đối với đất nước.
Giải tennis 'tiền chạy ngược'

Giải tennis 'tiền chạy ngược'

0
'Thu được 132 triệu đồng rồi. Chi phí tổ chức hết 52 triệu đồng. Vậy là dư 80 triệu đồng. Lát nữa vô gala thế nào cũng có thêm mạnh thường quân'.
Tương lai mới của dầu tràm

Tương lai mới của dầu tràm

0
Trong suốt thời gian tồn tại 143 năm của vương triều nhà Nguyễn, người dân Lộc Thủy (Thừa Thiên – Huế) đều đặn cung tiến tinh dầu tràm để vua quan cùng thân nhân của họ sử dụng.