/// Minh họa: Văn Nguyễn

Gia đình dấu yêu: Dạy con làm việc nhà

2
Khi tôi nói bé 2 tuổi nhà chúng tôi gấp chăn lại, hay lấy cho mẹ cây chổi, hốt rác và tự dọn dẹp những thứ mà con bày bừa ra sàn, nhiều người nhăn mặt, không đồng tình.
/form>