day khoi nghiep

Dự án khởi nghiệp sinh viên ngày càng phát triển  /// Ảnh: Lê Thanh

Dạy khởi nghiệp cho sinh viên

0
Bộ GD-ĐT sẽ ban hành đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, trong đó có việc đưa vào giảng dạy khởi nghiệp trong chương trình chính khóa bậc đại học.