day manh

Đẩy mạnh dịch vụ trực tuyến

Đẩy mạnh dịch vụ trực tuyến

0
Các dịch vụ trực tuyến thời gian qua đã giúp khách hàng giải quyết nhiều yêu cầu thuận lợi, nhanh chóng, công khai, minh bạch.
Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

0
Trong 3 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh.