day nghe nong thon

Dạy nghề nông thôn còn chạy theo số lượng

Dạy nghề nông thôn còn chạy theo số lượng

0
Bộ LĐ-TB-XH vừa tổ chức hội nghị rà soát các chính sách việc làm, dạy nghề và quan hệ lao động khu vực phía nam (tại TP.Cần Thơ). Theo Bộ này, năm 2012 các tỉnh, thành phía nam đã hỗ trợ đào tạo nghề nông thôn cho gần 155.000 người, tạo việc làm cho hơn 850.000 người. Tuy nhiên, tình trạng chạy theo thành tích, dạy nghề theo số lượng, chưa bám kịp nhu cầu xã hội vẫn khá phổ biến ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực... phục vụ dạy nghề thiếu đồng bộ cũng làm cho hiệu quả dạy nghề nông thôn chưa cao.