Học sinh lớp 1 Trường Nguyễn Siêu tựu trường học trực tuyến  /// ẢNH: C.T.V

Giảm học phí ra sao khi dạy trực tuyến?

0
Không ít trường tư trên địa bàn Hà Nội đã có lịch học chính thức từ rất sớm theo hình thức trực tuyến, và mỗi trường đưa ra một mức giảm học phí khác nhau.