Bao lâu rồi tôi không thể nhìn thấy hết gương mặt học trò?

Bao lâu rồi tôi không thể nhìn thấy hết gương mặt học trò?

06:00 18/11/2021 0

“Nghe chuông đồng hồ báo thức, tôi choàng tỉnh, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh tề áo quần, xách cặp bước ra. Vợ tôi ngạc nhiên “nay dạy trực tuyến mà?”. Tôi ngớ người, ngồi bần thần một lúc. Xa học trò, chúng tôi trống vắng ngẩn ngơ”. Và tôi tự hỏi bao lâu rồi tôi không thể nhìn thấy hết gương mặt học trò?