day tu chon

Phản hồi về dạy tự chọn ở Ninh Thuận

Phản hồi về dạy tự chọn ở Ninh Thuận

0
Như Thanh Niên đã đưa tin Dạy tự chọn kiểu chưa biết đi, phải tập chạy ngày 23.8.2011 của Trường THCS Lê Văn Tám, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận: Khối 6 học tự chọn môn sinh học tuần thứ 1 nhưng phải học kiến thức của tuần 28 (học kỳ 2).