de an tien si

Học sinh lớp 6 Trường THCS Nam Hà, TP.Hà Tĩnh trong giờ học theo mô hình mới  /// Ảnh: Tuệ Nguyễn

Phi thực tế cũng là lãng phí

0
Kết quả không như kỳ vọng của một loạt dự án như Mô hình trường học mới (VNEN), Đề án ngoại ngữ 2020 hay Đề án tiến sĩ 911 đang là điểm nóng đối với giáo dục trong thời gian gần đây.