Đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với quan chức

0 Thanh Niên Online

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với cán bộ, công chức trong luật cũ.

Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, không đồng tình với đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với cán bộ, công chức /// Ảnh Gia Hân
Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, không đồng tình với đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với cán bộ, công chức
Ảnh Gia Hân

Lo không có vị trí cấp phó để giáng chức

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án luật tại phiên họp 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17.4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, một trong những sửa đổi lần này là sửa điều 79 của luật Cán bộ, công chức về các hình thức kỷ luật để tương đồng với các hình thức kỷ luật của Đảng, trong đó đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức để bảo đảm xử lý kỷ luật nghiêm đối với người giữ chức vụ có hành vi vi phạm, đồng thời cũng phù hợp với quan điểm xây dựng vị trí việc làm.

Chẳng hạn, người giữ vị trí cấp trưởng nếu chịu hình thức kỷ luật giáng chức xuống vị trí cấp phó, nhưng cấp phó theo vị trí việc làm đã đủ số lượng người làm việc thì không thể còn vị trí để “giáng chức”.

Bên cạnh đó, theo ông Tân, dự thảo cũng bổ sung quy định hình thức hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để tương ứng với 4 hình thức kỷ luật của Đảng đối với từng đối tượng.

Dự thảo cũng nâng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức từ 24 tháng theo quy định hiện hành lên 60 tháng.

Báo cáo thẩm tra dự án luật sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cho rằng, về mặt pháp lý quy định hình thức xử lý kỷ luật “giáng chức” đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao và thực tế thời gian qua hình thức kỷ luật này cũng đã được áp dụng. Do đó, đề nghị tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật này.

Về thời hiệu xử lý kỷ luật, Ủy ban Pháp luật tán thành việc kéo dài thời hiệu, song cho rằng, đây là nội dung quan trọng cần phải được cân nhắc, đánh giá kỹ, có lộ trình hợp lý và phải đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm, tránh tình trạng kéo dài, chậm trễ trong việc xử lý.

Ông Định cũng đề nghị có thể kéo dài thời hiệu theo hướng quy định thành các loại thời hiệu khác nhau cho các trường hợp khác nhau, phù hợp với tính chất của từng nhóm hành vi vi phạm.

3 mức xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

Một điểm mới trong dự thảo luật lần này là bổ sung quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức nghỉ hưu. Theo ông Tân, dự thảo đã bổ sung vào khoản 5 điều 84 của luật Cán bộ, công chức về quy định xử lý đối tượng này.

Đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với quan chức - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Ảnh Gia Hân

Cụ thể, theo dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

“Qua tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác”, ông Tân cho hay và khẳng định quy định như dự thảo phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận, đây là hình thức xử lý kỷ luật mới, đối tượng áp dụng tương đối rộng nên thực tế có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý khác nhau đối với các đối tượng khác nhau. Vì vậy, những nội dung này Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép quy định chi tiết ở nghị định của Chính phủ.

Báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Khắc Định cho rằng, điều này là thể chế hóa yêu cầu trong nghị quyết T.Ư “xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu”, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Tuy nhiên, theo ông Định, để thể hiện rõ hơn vấn đề này trong dự thảo luật, Ủy ban Pháp luật đề nghị tách nội dung này thành điều riêng quy định theo hướng: cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật và quy định về một số hình thức xử lý kỷ luật cụ thể trong luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức.

“Tương ứng với từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm cần quy định hình thức kỷ luật phù hợp bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cụ thể mà cán bộ, công chức, viên chức đó được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu. Đồng thời, cần quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm