Đề nghị bỏ quy định 20% ĐBQH yêu cầu mới bỏ phiếu tín nhiệm

0 Thanh Niên Online

Chiều qua, 21.5, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo trước QH về nội dung Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, trong đó có nội dung bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Theo đó, tương tự nội dung đã báo cáo và thảo luận tại các phiên họp TVQH trước đó, Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hằng năm QH sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả bỏ phiếu được công bố công khai; người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số ĐBQH 2 lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình QH miễn nhiệm hoặc từ chức.

VPQH đề nghị giao Ủy ban TVQH xây dựng Quy chế quy định cụ thể đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm trình QH xem xét, quyết định.

Qua thẩm tra, Ủy ban Pháp luật tán thành với nội dung đề xuất nêu trên, tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc việc dùng khái niệm “bỏ phiếu tín nhiệm” hay “lấy phiếu tín nhiệm”, bởi vì bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn hiện đã được quy định trong luật Tổ chức QH, luật Hoạt động giám sát của QH… Vấn đề mới đặt ra là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI có nêu chủ trương “lấy phiếu tín nhiệm” đối với một số chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Liên quan đến nội dung bỏ phiếu tín nhiệm, trong báo cáo tổng hợp ý kiến ĐBQH và các cơ quan hữu quan về nội dung Đề án đổi mới hoạt động của QH, Ủy ban TVQH cho biết đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, Ninh Bình đề nghị “Xây dựng quy chế khả thi để thực hiện cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu và phê chuẩn, theo hướng tiến hành xem xét bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm về kết quả hoạt động của Chính phủ và thành viên của Chính phủ; đề nghị bỏ quy định phải có đủ ít nhất 20% số ĐBQH đồng ý mới tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm”.

Các đoàn ĐBQH cũng đề nghị sau chất vấn trực tiếp tại kỳ họp QH, khi QH ban hành nghị quyết hoặc kết luận về chất vấn, cơ quan quản lý nhà nước phải trả lời cụ thể và có mốc thời gian giải quyết các nội dung đã kết luận. Theo đề xuất của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, “Sau chất vấn, nếu cần thiết, có thể xác định trách nhiệm cá nhân và bỏ phiếu tín nhiệm”.

Bảo Cầm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Quy hoạch sân bay và bài toán chất lượng

Quy hoạch sân bay và bài toán chất lượng

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc của Bộ GTVT bổ sung thêm hàng loạt sân bay mới. Nhưng theo các chuyên gia, quy hoạch sân bay không chỉ là số lượng mà đi kèm với đó là năng lực quản lý, điều hành thì hàng không mới thật sự cất cánh.