Đề nghị dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường

0 Thanh Niên

Ngày 21.4, tiếp tục phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) cho ý kiến về luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Đề nghị dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, một trong những vấn đề xin ý kiến QH của dự thảo luật là quy định về mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Theo đó, dự thảo luật quy định: ngân sách nhà nước có mục chi riêng cho hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng chi để bảo đảm mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước theo yêu cầu bảo vệ môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước từng giai đoạn; mục chi riêng cho hoạt động đầu tư phát triển bảo vệ môi trường. Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường QH, Thường trực Ủy ban này thống nhất quan điểm cần tăng mức chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, về quy định mức chi cụ thể trong luật, Thường trực Ủy ban xin ý kiến UBTVQH xem xét, chỉ đạo.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Vũ Hồng Thanh, môi trường là lĩnh vực quan trọng và tăng chi phí cho việc bảo vệ môi trường là cần thiết song đề nghị cần rà soát cho phù hợp với luật Ngân sách nhà nước.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã đồng ý rút luật Đất đai sửa đổi ra khỏi chương trình kỳ họp 9 của QH khóa XIV theo đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, UBTVQH không đồng tình việc sẽ trình QH ban hành Nghị quyết về giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật Đất đai tại kỳ họp 9 mà đề nghị Chính phủ chuẩn bị kỹ để trình QH sửa đổi toàn diện luật này sau Đại hội Đảng XIII.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm