Học sinh TP.HCM tham gia cuộc thi Lớn lên cùng sách để khơi gợi cảm xúc văn chương /// B.THANH

Nhiều tranh luận về đề thi môn văn, vì sao?

08:00 08/06/2021 0

Để không còn những đề thi môn văn theo kiểu học thuộc lòng, viết văn không cảm xúc, những năm gần đây nhiều giáo viên thay đổi theo hướng đặt ra vấn đề để học sinh vừa thể hiện năng lực kiến thức vừa có thể phản biện, bộc lộ suy nghĩ cá nhân.

.