Đề xuất quỹ hỗ trợ thanh niên tự tạo việc làm

Đề xuất quỹ hỗ trợ thanh niên tự tạo việc làm

0
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị, Phó trưởng ban điều hành đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 (gọi tắt là đề án 103) của T.Ư Đoàn, cho biết tự tạo việc làm không chỉ diễn ra ở địa bàn nông thôn mà còn ở các đô thị, bằng sự nhạy bén với thị trường, khả năng thích ứng với công nghệ hiện đại, nhiều bạn trẻ chọn con đường lập nghiệp bằng những mô hình kinh tế nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ và thành công.
/form>