Một người có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 bao nhiêu lần?

Một người có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 bao nhiêu lần?

00:08 25/03/2022 2

Các báo cáo về sự tái nhiễm Covid-19 ở các nước đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở Anh, có nhiều người tái nhiễm chỉ sau vài tuần, hoặc đã tái nhiễm đến 3 hoặc thậm chí 4 lần. Trẻ em cũng đang bị tái nhiễm, theo nhật báo The Guardian (Anh).