deltaviet

Nguyễn Thanh Minh - Tiên phong với các khóa học rèn luyện ý chí

Nguyễn Thanh Minh - Tiên phong với các khóa học rèn luyện ý chí

4
Tốt nghiệp đại học loại ưu, cứ tưởng Nguyễn Thanh Minh sẽ “đầu quân” cho một công ty hay tập đoàn nào đó, nhưng chàng trai sinh năm 1988 này đã tự khởi nghiệp với mục tiêu tổ chức các khóa học rèn luyện ý chí cho các bạn trẻ.