Công cụ AI miễn phí giúp khôi phục ảnh cũ

Công cụ AI miễn phí giúp khôi phục ảnh cũ

08:32 01/08/2022 0

Các nhà nghiên cứu của Tencent đã phát triển công cụ GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), có thể khôi phục những bức chân dung bị hỏng với độ phân giải thấp.