Video gameplay "khó đỡ": Khuôn mặt "bốc lửa"

Video gameplay "khó đỡ": Khuôn mặt "bốc lửa"

15:30 10/06/2015 0

Người đẹp có khuôn mặt "bốc lửa" và dáng đứng hiên ngang của Geralt sau khi... đã chết trong The Witcher 3, cùng anh lính yêu văn nghệ, chết rồi những vẫn cố làm... một điệu nhảy điêu luyện trong Battlefield 4.