Tri thức là sức mạnh mang đến thành công

Tri thức là sức mạnh mang đến thành công

15:27 24/05/2019 0

Sáng 23.5, Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt do Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến với các bạn trẻ Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu.