ĐH công lập Việt Đức: Tuyển sinh riêng vào ngày 8.6.2013

ĐH công lập Việt Đức: Tuyển sinh riêng vào ngày 8.6.2013

05:00 14/05/2013 1

* Cấp bằng CHLB Đức, học bổng cho 40% số sinh viên Tuyển sinh riêng trước kỳ thi đại học ĐH Việt Đức là dự án xây dựng đại học trọng điểm quốc gia, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh bằng đề kiểm tra riêng vào tháng 6 trước kỳ thi đại học.