Chóng mặt muôn kiểu 'Đi đâu vậy?', 'Sao về rồi?'

Chóng mặt muôn kiểu 'Đi đâu vậy?', 'Sao về rồi?'

4
Dựa trên hình ảnh một người phụ nữ đặt câu hỏi với một em bé kéo ba lô kiên quyết ra đi rồi... vội vã trở về cùng cách trả lời tưng tửng, cư dân mạng đã chế biến vô số tình huống hài hước.