Đi học là nhu cầu cấp thiết của trẻ

Đi học là nhu cầu cấp thiết của trẻ

08:30 29/12/2021 8

Việc đi học với trẻ không chỉ để học kiến thức, trường học còn là môi trường giúp trẻ có sự kết nối, tương tác để phát triển trí tuệ, cảm xúc, tâm lý của mình.