Đối thoại mới với di sản

Đối thoại mới với di sản

07:00 23/04/2022 0

Hình dạng mới, giá trị tương tác mới của di sản… là những vấn đề các nhà nghiên cứu mổ xẻ tại hội thảo Di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại, thách thức và triển vọng, do Khoa Khoa học liên ngành, ĐH Quốc gia Hà Nội, tổ chức ngày 22.4 tại Hà Nội.

Đổi mới tư duy về văn hóa (*)

Đổi mới tư duy về văn hóa (*)

06:06 09/12/2021 0

Để có thể biến văn hóa thành nguồn lực, khai thác các di sản như những tài nguyên, điều quan trọng đầu tiên là phải đổi mới tư duy, nhận thức một cách căn bản.