Kiểm tra những bất cập tại công trình tu bổ di tích Đèo Nhông

Kiểm tra những bất cập tại công trình tu bổ di tích Đèo Nhông

06:36 28/04/2022 0

Ngày 27.4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã có ý kiến bằng văn bản giao Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ (Bình Định) phối hợp với Sở VH-TT và các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung báo chí phản ánh về những bất cập tại Công trình nâng cấp, mở rộng và tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông (ở xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ).