Vật vã sống và yêu

Vật vã sống và yêu

0
Định kiến về người đồng tính vẫn còn nặng nề, thể hiện qua nghiên cứu “Câu chuyện từ 40 người nữ yêu nữ” cũng như vở kịch Được là chính mình công diễn gần đây.