Lắt léo chữ nghĩa: Xép trong ga xép

Lắt léo chữ nghĩa: Xép trong ga xép

0
Trên Thanh Niên ngày 27.10.2019, chúng tôi đã bàn về nguồn gốc của từ xép trong địa danh Xép Bà Lý. Sau đó, bạn đọc Lê Hùng Tiến có nêu ý kiến: 'Tôi biết một từ xép,tôi hiểu là nhỏ bé, không quan trọng, trong ga xép. Vậy xép trong ga xép có liên quan gì với Xép Bà Lý?'.
Trả lại tên danh nhân cho... đường

Trả lại tên danh nhân cho... đường

11
Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đang xem xét các đề xuất về tên đường trên địa bàn thành phố của Sở để thông qua trong thời gian tới. Bản đề xuất có đề cập tới những con đường mang tên các danh nhân quen thuộc với dân chúng hàng chục năm qua.