Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 3.7.2022

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 3.7.2022

07:26 03/07/2022 0

Tin tức về Kinh tế đêm cần thêm điện ảnh; Quý 3 cấp hộ chiếu gắn chip, người dân có phải đi đổi?; Đi tìm công chúa Thụy Minh trên minh văn bộ đĩa vàng thời Lý… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 03.7.2022.

Hộp vàng /// Ảnh: tư liệu của Philippe Truong

Bảo vật quốc gia bằng vàng hình sen hay cúc?

06:17 11/04/2021 0

Theo chúng tôi, kiểu thức tạo hình và hoa văn trang trí trên 2 bảo vật quốc gia bằng vàng Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử và Sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ không phải hoa sen, mà là hoa cúc.