Khi dịch bệnh không còn là rào cản của những đơn vị kết nghĩa

Khi dịch bệnh không còn là rào cản của những đơn vị kết nghĩa

07:54 15/12/2021 0

Những sự thay đổi để thích ứng trong công tác Đoàn, Hội được ghi nhận và là điểm tích cực trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Đoàn cơ sở và các đơn vị quân đội cũng có nhiều đổi mới mang tính sáng tạo nhưng không làm mất đi ý nghĩa vốn có.

Bình tĩnh trước dịch bệnh

Bình tĩnh trước dịch bệnh

05:05 07/12/2021 0

Sau 3 ngày uống thuốc cảm cúm không khỏi, tôi nhờ người nhà test nhanh Covid-19. Vừa làm việc vừa chờ thanh thử có hiệu lực. Sắc đỏ 2 vạch T và C hiện ra.