Cần cú hích cho dịch vụ công

Cần cú hích cho dịch vụ công

05:49 04/06/2022 0

Không phải ngẫu nhiên cuối tháng 5.2022, Bộ Thông tin - Truyền thông phải “sốt ruột” gửi văn bản tới các địa phương cả nước thúc giục việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đi vào thực chất hơn nữa.

Phép thử

Phép thử

04:47 07/05/2021 0

Diễn biến dịch Covid-19 vừa qua như một 'phép thử' với hệ thống dịch vụ công, chính quyền cơ sở, đặc biệt là cấp phường, xã.

Cải thiện môi trường kinh doanh là một
trong các vấn đề được ưu tiên  /// ẢNH: GIA HÂN

Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép

06:20 05/01/2021 0

Chính phủ ban hành các Nghị quyết 01 và 02 nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới.