Hội đồng thi Sở GD-ĐT Sơn La đã thống kê danh sách các bài thi có thay đổi sau khi chấm thẩm định môn văn  /// Ảnh: Lê Quân

Thông tin mới nhất về vụ gian lận thi cử ở Sơn La

16
Trong số 110 bài thi môn văn (làm theo phương pháp tự luận) được rút ra để chấm thẩm định tại Sơn La, có 42 bài điểm thấp hơn điểm đã công bố. Bài có điểm thi sai lệch nhiều nhất là từ 8,5 xuống còn 4 điểm.