Điểm sáng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Điểm sáng của ngành công nghiệp hỗ trợ

12:10 15/06/2021 0

Với vai trò là động lực trực tiếp góp phần tạo ra giá trị cho các ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp hỗ trợ những năm qua đã được Chính phủ khuyến khích phát triển bằng nhiều cơ chế, chính sách.