Đóng điện đường dây 220 kV mạch kép Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh /// EVNNPT

Hơn 1.000 tỉ đồng nâng cấp khả năng truyền tải điện

0
Để nâng cấp khả năng truyền tải điện cho Lạng Sơn và vùng lân cận, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức động thổ 2 dự án tại khu vực này.