Lenovo cam kết phát triển các công nghệ xanh

Lenovo cam kết phát triển các công nghệ xanh

12:59 14/04/2022 0

Ông Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO (Giám đốc điều hành) của Lenovo, đã công bố tầm nhìn táo bạo của công ty cho năm tới tại cuộc họp triển khai kế hoạch năm của Lenovo.